Rätt information på rätt plats

Vi ser till att rätt information hamnar på rätt plats. Det innebär bland annat att vi är länken i receptkedjan mellan vård och apotek.

Kanske har du någon gång hämtat ut en medicin och undrat hur apoteket kan ha tillgång till det e-recept som din läkare just skrev ut. Så här ser kedjan av aktörer ut när ett e-recept ska lämnas ut:

  • När en förskrivare skickar ett e-recept via sitt vårdsystem hamnar det hos oss på eHälsomyndigheten.

  • Vi lagrar e-receptet i Receptdepån, ett nationellt register för recept, i väntan på att patienten eller djurägaren ska hämta ut sin medicin på ett apotek.

  • När en patient eller djurägare ska hämta ut receptbelagd medicin på ett apotek behöver farmaceuten ha tillgång till en stor mängd information. Tack vare att apotekets system kan prata med Receptdepån och hämta denna information, är det möjligt för farmaceuten att expediera receptet.

Statistik över läkemedelsförsäljning

Vi har också ansvar att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljningen i Sverige. Statistiken gäller såväl receptbelagda som receptfria läkemedel. Det är apotek, detaljhandel och partihandel som förser oss med statistiken.

Statistiken som vi samlar in förmedlas till landsting och myndigheter för uppföljning av läkemedelstrender. Delar av statistiken kan också, under förutsättning att det är förenligt med gällande sekretessbestämmelser, lämnas till olika marknadsaktörer, media och forskare.

Håll koll på din hälsa med våra tjänster

Målen med vårt informationsarbete är att läkemedelshanteringen ska bli effektivare och säkrare och att hälsodatan ska vara tillförlitlig. Vi har också en tjänst som heter Läkemedelskollen där du som invånare själv kan hålla koll på dina läkemedel. Dessutom arbetar vi med att ta fram en tjänst som heter Hälsa för mig. Tanken med Hälsa för mig är att du ska kunna spara din hälsodata. För att tjänsterna ska fungera är det viktigt att informationen är korrekt och tillgänglig.

Receptdepån

Receptdepån innehåller uppgifter om läkemedel, förmånsberättigade förbrukningsartiklar och livsmedel som skrivits ut på recept. Informationen sparas i högst 15 månader efter senaste uppgiftsregistrering. Här kan du läsa mer om Receptdepån.