Aktörer inom ekosystemet

På den här sidan har vi samlat länkar till ett antal viktiga aktörer inom e-hälsa.

Överstatliga och internationella organisationer

Departement

Statliga myndigheter

Regionala och lokala huvudmän (inklusive samarbetsorganisationer)

Utförare inom vård, omsorg och apotek

  • Apoteksaktörer
  • Offentliga vård- och omsorgsgivare
  • Privata vård- och omsorgsgivare
  • Frivilligorganisationer

Bransch- och intresseorganisationer

Forskning

Leverantörer

  • Leverantörer av IT-infrastruktur
  • Leverantörer av t.ex. beslutsstöd
  • Läkemedels- och medicinteknikbolag
  • Telekomföretag