Kunskap är grunden

Kunskap är grunden för en god hälsa i samhället. Rätt information på rätt plats i rätt tid ger människor möjligheter att engagera sig i sin hälsa. Därför är vårt uppdrag att se till att alla aktörer inom e-hälsa får ta del av varandras kunskap.

Det finns många aktörer som jobbar med e-hälsa i Sverige. Dessa aktörer utgör tillsammans något som vi brukar kalla för e-hälsans ekosystem. Vi ser till att alla i ekosystemet samverkar för att skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Vi har också i uppgift att bevaka omvärlden, både i Sverige och utomlands, för att hålla oss uppdaterade inom e-hälsa och sprida den nya kunskapen vidare.

För att vi ska vara effektiva i kunskapsarbetet har vi tagit fram en omfattande IT-strategi. Kärnan i det arbetet är att se till att både tekniska system och människor inom ekosystemet talar samma språk. Dessutom leder och deltar vi i flera olika evenemang, exempelvis mässan Vitalis, nationella e-hälsodagen och eHealth Week. Vi är också med och finansierar olika studier kring e-hälsa.

Nedan hittar du en lista med de olika kategorier av aktörer som är viktiga delar av ekosystemet:

  • Överstatliga och internationella organisationer
  • Departement
  • Statliga myndigheter
  • Regionala och lokala huvudmän (inklusive samarbetsorganisationer)
  • Utförare inom vård, omsorg och apotek
  • Bransch- och intresseorganisationer
  • Forskning
  • Leverantörer
  • Privata näringslivet

På den här sidan hittar du en lista med exempel på aktörer inom varje grupp.