Hur jobbar vi med e-hälsa?

Vår kunskap om teknik är en stor del av vår identitet. Vi vill använda denna kunskap för att förbättra hälsan för alla invånare i Sverige.

Vi arbetar på olika sätt för att bidra till ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Vi leder de initiativ som regeringen tar inom e-hälsoområdet och samordnar de nationella initiativen på området.

Vi ansvarar för register och IT-funktioner som vårdgivare och apotek behöver, bland annat för att förskriva och expediera recept. I praktiken betyder det att vi ser till att rätt information finns på rätt plats, att datasystemen kan prata med varandra och att personuppgifter är skyddade. Det är sådana saker som gör att e-hälsan fungerar på bästa möjliga sätt.

Det finns tre områden som vi jobbar särskilt med och som är viktiga för att utveckla e-hälsa:

Klicka på någon av länkarna ovan för att läsa mer om hur vi jobbar med dessa frågor. Vid sidan av dessa övergripande områden ansvarar vi också för ett antal tjänster. Du kan läsa mer om dem här.  

Vi arbetar också för Vision e-hälsa 2025. Det är regeringens vision om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Här kan du läsa om arbetet med Vision e-hälsa 2025.

En illustration med lagen och en domarklubba.

Vi styrs av instruktion och regleringsbrev

I likhet med andra myndigheter styrs eHälsomyndigheten av en instruktion och ett regleringsbrev.

  • Instruktionen talar om hur myndigheten ska styras och vara organiserad. Den talar också om vilka uppgifter myndigheten ska ha och vilka områden den ska verka inom. Instruktionen beslutas av regeringen.
  • En rad olika lagar styr verksamheten, bland annat personuppgiftslagen, lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.
  • De ekonomiska ramarna för ett år beslutas också av regeringen. Det anges i regleringsbrevet. Där hittar du också vilka resultat regeringen kräver av myndigheten.
  • Utöver det får myndigheten enskilda regeringsuppdrag.