Lagar och regelverk

En rad olika lagar och förordningar styr vår verksamhet, bland annat personuppgiftlagen, lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning. Här hittar du information om de register som vi ansvarar för och vår hantering av personuppgifter.