Uppdragsledare

Uppdragsledare för de regeringsuppdrag som presenteras vid frukostmötet "Sveriges digitala infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg", 6 september 2023.

Regeringsuppdrag Uppdragsledare

Färdplan för genomförande
av nationell digital infrastruktur

Hanna Strandberg

Michel Silvestri 

Nationell lösning
för informationsöverföring
till kvalitetsregister


Henric Sandell 

Lisa Ericson 


Förstudie sammanhållen intygshantering
Johanna Hellberg 

Jessica Dahlbäck

Nationell vård– och omsorgsgivarkatalog


Rodabe Alavi 


Madeleine Hanberger


Infrastruktur nationellt vårdsöksystem
Magnus Åsén 

Anette Aronsson

Förslag till plan
för en nationell vårdförmedling


Madelene Larsson


Petra Griekspoor Berglund


Snabba insatser för nationell
vårdförmedling


Gustav Rålenius 


Maria Wegner


Digitalt stöd för fysisk aktivitet på recept (FaR)

EvaMaria Nerell

 

Digital tjänst fritidskort för barn och unga


Gabriella Lundin