Kunskapshöjande initiativ (KHI)

E-hälsomyndigheten har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av nationella stöd och underlag, som här benämns kunskapshöjande initiativ (KHI). Kartläggningen har genomförts tre år i rad som ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025, och har utgått från tidigare kartläggningar som kompletterats och uppdaterats. Kartläggningen omfattar initiativ som tillgängliggörs av tretton nationella aktörer där olika myndigheter, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och samverkansprogrammet eSam ingår.

Ett KHI definieras i detta arbete som en insats eller ett underlag som främjar förändring och verksamhetsutveckling. Initiativen kan förekomma i olika former och utgörs av till exempel en vägledning, film eller utbildning. Gemensamt är att initiativen utgår från kunskap som bearbetats i syfte att kunna användas direkt i verksamheterna för att främja förändring och verksamhetsutveckling där digital teknik ska skapa nytta på lokal nivå.

Schema med pilar: Kunskap, kunskapshöjande initiativ, förändring, verksamhetsutveckling. ,

De kunskapshöjande initiativen är kategoriserade efter:

  • verksamhetsområde, indelat i socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård inom regionernas ansvar
  • insatsområden som utgörs av Vision e-hälsas grundläggande förutsättningar och övriga initiativ inom e-hälsa
  • målgrupp som initiativet riktar sig till
  • typ av stöd.

Se hela sammanställningen av kartläggningen