Sekundäranvändning av hälsodata – för forskning, innovation och beslutsfattande

E-hälsomyndigheten har vid två tillfällen under våren anordnat konferenser om sekundäranvändning av hälsodata, Konferenserna anordnades tillsammans med Arbetsgruppen för hälsodata inom regeringens samverkansprogram för hälsa och life science, regeringens Life science-kontor samt STUNS Life Science arrangerat. Här ges en kort beskrivning av program och innehåll, tillsammans med föreläsarnas bildpresentationer. Inom kort kommer även inspelningar från konferenserna finnas tillgängliga här.

Sekundäranvändning av hälsodata – ett EU-perspektiv (2021-03-24)

Den första konferensen handlade om sekundäranvändning utifrån ett EU-perspektiv, kopplat till European Health Data Space (EHDS) och det projekt som ska bidra till att lägga grunden för EHDS – Joint Action TEHDAS (Towards the European Health Data Space) där E-hälsomyndigheten medverkar som svensk expertmyndighet, tillsammans med bland andra Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Ta del av informationen - Sekundäranvändning av hälsodata – ett EU-perspektiv (2021-03-24)

Sekundäranvändning av hälsodata – ett nordiskt perspektiv (2021-04-21)

Den andra konferensen handlade om sekundäranvändning utifrån ett nordiskt perspektiv med nationella exempel från Finland, Norge, Danmark samt Nordic Commons (NordForsk).

Ta del av informationen - Sekundäranvändning av hälsodata – ett nordiskt perspektiv (2021-04-21)

In english

Secondary use of health data