Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm.png

Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.


Senaste nytt

”Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag”

29 januari 2020. E-hälsomyndigheten har pratat med Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet, om Nationella läkemedelslistan utifrån ett patientperspektiv.

"Varje region måste ta sitt ansvar för att införa Nationella läkemedelslistan"

12 november 2019. Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för vården, apoteken och patienten? Anders Sylvan, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten med bakgrund från Region Västerbotten, ger här sin bild om hur införandet kan underlättas för de största vårdgivarna: regionerna.

”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

22 oktober 2019. Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, it och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.


Nationell källa till information

En vanlig dag får hundratusen patienter något läkemedel utskrivet på recept. I dag saknas en gemensam bild av dessa patienters aktuella läkemedelsbehandlingar. Det kan påverka bedömningar kring patienten.

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. En teknisk förändring är att vårdens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information: Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Lagen och Nationella läkemedelslistan blir helt enkelt till för att patienter ska få en god och säker vård. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan. Dessutom förvaltar vi informationskällan när den finns på plats.

Ökad delaktighet och trygghet

Hur leder Nationella läkemedelslistan till ökad delaktighet för patienten? Hur kan vården komma att förändras och utvecklas, när patienten blir mer delaktig?

Patienten blir inte bara delaktig i sin vård, utan kan i mycket högre grad ta kommandot över både vård och behandling. Anders Sylvan, senior rådgivare från E-hälsomyndigheten.

Seminarium: Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet


De medverkande delar med sig av sina erfarenheter av hur information kring patientens läkemedel fungerar idag och hur det kommer att bli när Nationella läkemedelslistan är på plats.


Uppföljning av effekter

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan? Ta del av en filmad föreläsning från Vitalis 2020 om E-hälsomyndighetens uppföljningsarbete.