Illustration Nationella läkemedelslistan

Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.


Senaste nytt

Från den 1 maj gäller lagen om nationell läkemedelslista

3 maj 2021. Den 1 maj trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag introducerade E-hälsomyndigheten det nya registret Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för vården, apoteken och privatpersoner under en period på två år framåt.

Förskrivningskollen lanseras den 1 maj

22 april 2021. Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag införs de första funktionerna i den digitala tjänsten Förskrivningskollen.

Med Nationella läkemedelslistan får vården se dina recept – med din tillåtelse

15 april 2021. En aktuell och uppdaterad lista över recept, patienter som blir mer delaktiga i sin egen vård och större möjligheter att förebygga läkemedelsmissbruk. Tillsammans leder det till höjd patientsäkerhet och med Nationella läkemedelslistan ska det bli verklighet.


Nationell källa till information

En vanlig dag får hundratusen patienter något läkemedel utskrivet på recept. I dag saknas en gemensam bild av dessa patienters aktuella läkemedelsbehandlingar. Det kan påverka bedömningar kring patienten.

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista gälla. En teknisk förändring är att vårdens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information: Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Lagen och Nationella läkemedelslistan blir helt enkelt till för att patienter ska få en god och säker vård. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan. Dessutom förvaltar vi informationskällan när den finns på plats.

Patienten blir inte bara delaktig i sin vård, utan kan i mycket högre grad ta kommandot över både vård och behandling. Anders Sylvan, senior rådgivare från E-hälsomyndigheten.