Illustration Nationella läkemedelslistan

Regeringsuppdraget bakom Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande källa till information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan, på uppdrag av regeringen.


Senaste nytt

Nytt material om Nationella läkemedelslistan

13 januari 2021. Den 1 maj 2021 närmar sig – det vill säga det datum som lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. Samma datum sjösätts registret Nationella läkemedelslistan. Du har väl inte missat E hälsomyndighetens senaste informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan?

Flera nyheter på e-hälsoområdet under 2021

21 december 2020. Visste du att gamla apoteksfullmakter slutar gälla den 31 januari nästa år och att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj? Här listar vi några viktiga datum under året 2021.

Läkemedelskollen blir mer tillgänglig och användarvänlig

24 september 2020. E-hälsomyndigheten arbetar för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen, som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel. Den nya versionen ska vara klar i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts i maj nästa år. Läkemedelskollen är också en prioriterad tjänst i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.


Nationell källa till information

En vanlig dag får hundratusen patienter något läkemedel utskrivet på recept. I dag saknas en gemensam bild av dessa patienters aktuella läkemedelsbehandlingar. Det kan påverka bedömningar kring patienten.

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista gälla. En teknisk förändring är att vårdens och apotekens it-system börjar kommunicera med samma källa till information: Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en introduktion till hur det blir när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel

Med Nationella läkemedelslistan får alla tillgång till samma aktuella information – vården, apoteken och patienten själv. Det ger framför allt tre fördelar:

  • Patienten blir mer delaktig i sin egen vård.
  • Förskrivare (till exempel läkare) får bättre verktyg för att följa upp en patients läkemedelsbehandling.
  • Patientsäkerheten ökar – det blir lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och förhindra missbruk.

Lagen och Nationella läkemedelslistan blir helt enkelt till för att patienter ska få en god och säker vård. Det är E-hälsomyndigheten som utvecklar tekniken bakom Nationella läkemedelslistan. Dessutom förvaltar vi informationskällan när den finns på plats.

Patienten blir inte bara delaktig i sin vård, utan kan i mycket högre grad ta kommandot över både vård och behandling. Anders Sylvan, senior rådgivare från E-hälsomyndigheten.