Tillgängliggöra                    e-hälsospecifikationer        i en teknisk lösning

För att det ska bli lätt att hitta och använda specifikationerna bygger vi en teknisk lösning som tillhandahåller specifikationerna. Lösningen utgår från användarnas behov och ska ge största möjliga nytta både för de som skapar och de som nyttjar specifikationer. Ändringar i specifikationernas innehåll ska vara möjligt att uppdatera kontinuerligt.