Tillgängliggöra                    e-hälsospecifikationer        i en teknisk lösning

För att det ska bli lätt att hitta och använda specifikationerna bygger vi en teknisk lösning som tillhandahåller e-hälsospecifikationerna. Lösningen utgår från användarnas behov och ska ge största möjliga nytta både för de som skapar och de som nyttjar e-hälsospecifikationer.