Funktion för förvaltning

När lösningen finns på plats behöver den förvaltas. I uppdraget ingår att etablera en funktion för förvaltning av nationella gemensamma e-hälsospecifikationer på E‑hälsomyndigheten, där användarna får information om vilka nationella gemensamma e-hälsospecifikationer som finns samt vägledning i hur de kan tillämpas. Arbete pågår med att ta fram ett förslag till förvaltningsmodell för denna funktion och aktiviteter kopplade till förvaltning som utarbetande av processer för beslut, granskning samt framtagande av  kriterier för bedömning av e-hälsospecifikationer.