Analys av ansvarsfördelning

En del i arbetet är en kartläggning och fördjupad analys av hur ansvaret för att ta fram och införa standarder och specifikationer i hälso-och sjukvård och socialtjänst är fördelat i dag. Syftet med analysen är att det ska bli tydligt vilka områden och stödstrukturer som behöver utvecklas ytterligare, för att underlätta det dagliga arbetet med specifikationer i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Vi gör även en omvärldsspaning för att förstå hur specifikationer och standarder används i andra delar av världen.

Analysen och omvärldsspaningen redovisas i:

Delrapport 2 - Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer.