Digitalt vaccinationsintyg för covid-19

För att kunna resa in i andra länder kan det framöver komma att krävas ett vaccinationsintyg. För att ett vaccinationsintyg ska vara giltigt överallt bör det utvecklas efter internationell standard.

Coronavirus som cirkulerar över en världskarta

Det finns i dag ingen samlad svensk digital infrastruktur som skulle kunna interagera med de lösningar för vaccinationsintyg som byggs i vissa andra länder. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått i uppdrag av regeringen att projektleda arbetet med att ta fram en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Digg har redovisat ett lösningsförslag i en delrapport till regeringen.

E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att samordna det svenska deltagandet i det internationella samarbetet som syftar till att möjliggöra digitala vaccinationsintyg, ett samarbete som leds av EU och Världshälsoorganisationen (WHO). Myndigheterna återrapporterade till regeringen i början på mars.

Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen samt andra relevanta aktörer.

Lär dig mer