Nyheter

 1. Kostnadsfria läkemedel för barn från 1 januari 2016

  Riksdagen har beslutat att barn under 18 år från 1 januari 2016 erbjuds kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.

 2. E-hälsa lyfts fram i nya Nationella läkemedelsstrategin

  – E-hälsa lyfts nu, tillsammans med patient- och innovationsperspektiven, fram som ett viktigt perspektiv. E-hälsa är en viktig pusselbit för att uppnå god vård och målen i Nationella läkemedelsstrategin, säger GD Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

 3. Våra elektroniska tjänster kommer inte vara tillgängliga den 23 januari 2016 22:30-7:00

 4. Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

  ​Effektiva beslutsstöd är avgörande för en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Nu pågår ett samverkansprojekt mellan eHälsomyndigheten, SLL och apoteksaktörerna för att hela vårdkedjan ska ha tillgång till samma information om interaktioner.

 5. Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

  Vår medarbetare Bodil Lidström, som nyligen utsågs till Årets apotekare av Sveriges farmaceuter, medverkar som talare på KTHs workshop Frontiers in Life Science Technology - technologies for ageing and well-being. Bodil talar om möjligheter och utmaningar för äldre i den digitala världen.

 6. Redovisning av uppdrag kring vår statistikverksamhet

  eHälsomyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2015 redovisa en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2015. Återrapporteringen avser förslagen i rapporten ”En översyn av svensk läkemedelsstatistik”, samt annat utvecklingsarbete kring vår läkemedelsstatistik.

 7. Tydligare identitet för eHälsomyndigheten

  ​Med två år på nacken är eHälsomyndigheten i full färd med att bygga upp sin verksamhet. En del i arbetet är att tydliggöra myndighetens roll och ansvar, till exempel i form av mission, vision och värdeord, och att låta dessa komma till utryck i den visuella identiteten.

 8. eHälsomyndigheten förstärker pressarbetet

  Erika Burlin Hellman är ny pressansvarig på eHälsomyndigheten. Erika har lång erfarenhet av hälsokommunikation och medierelationer, och kommer närmast från Apotek Hjärtat.

 9. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  ​Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. eHälsomyndigheten deltar i initiativet som 23 samhällsaktörer står bakom.

 10. Tomas Lithner tar över Hälsa för mig efter Eva Leach Elfgren

  ​Enligt planen ska de tekniska förutsättningarna för det personliga hälsokontot Hälsa för mig finnas på plats i början av 2016. Utvecklingen går då in i nästa fas, etableringsfasen, där plattformen öppnas upp för samarbeten med tredjepartsutvecklare. I samband med det övergår ansvaret för Hälsa för mig till Tomas Lithner, avdelningschef på eHälsomyndigheten.