Nyheter

 1. Vi debatterar stuprören i vården

  Vad krävs för att bryta stuprörstänkandet i sjukvården? Det är rubriken för paneldebatten vid Dagens Medicins seminarium om den sammankopplade vården den 10 februari. Lisa Hagberg representerar eHälsomyndigheten i debatten.

 2. ​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

  Med hjälp av en enkel knapptryckning på apotek kan felaktig medicinering undvikas. Användningen av det elektroniska expertstödet EES ökade kraftigt under förra året. Många skadas av läkemedel varje år och denna service på apotek har därmed potential att utvecklas ytterligare. Nu uppmanas apotekskunderna att be om en extra kontroll med EES när de hämtar ut sina läkemedel.

 3. Vi ses på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

  eHälsomyndigheten medverkar på Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa den 3-4 februari på Kistamässan. Vi är både utställare och föreläsare. Kom gärna till monter G:10 och lyssna också på föredrag om en webbutbildning om e-hälsa för socialtjänsten torsdag den 4 februari "Vad är egentligen e-hälsa och välfärdsteknik?" Sal E5, klockan 10.40-12.00.

 4. Flytt av it-drift genomförd

  eHälsomyndigheten flyttade under förra helgen it-driften av våra tjänster till ny leverantör. Omläggningen som skedde natten mellan lördag och söndag gick bra. Vi har hela tiden patientsäkerhet och minimal kundpåverkan som högsta prioriteringar. På söndagsmorgonen gick det att förskriva och expediera e-recept men vissa störningar uppstod för ett fåtal tjänster.

 5. eHälsomyndigheten medverkar vid Hjärnskadeforum

  Hjärnskadeforum hålls i Stockholm den 15 januari och samlar en rad aktörer inom rehabilitering av förvärvade hjärnskador. Från eHälsomyndigheten medverkar Jean-Luc af Geijerstam, utredare. Han är läkare med erfarenhet från hjärnskaderehabilitering och forskar också inom traumatiska hjärnskador.

 6. Kostnadsfria läkemedel för barn från 1 januari 2016

  Riksdagen har beslutat att barn under 18 år från 1 januari 2016 erbjuds kostnadsfria läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Syftet är att utjämna hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper.

 7. E-hälsa lyfts fram i nya Nationella läkemedelsstrategin

  – E-hälsa lyfts nu, tillsammans med patient- och innovationsperspektiven, fram som ett viktigt perspektiv. E-hälsa är en viktig pusselbit för att uppnå god vård och målen i Nationella läkemedelsstrategin, säger GD Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

 8. Våra elektroniska tjänster kommer inte vara tillgängliga den 23 januari 2016 22:30-7:00

 9. Ökad patientsäkerhet när vård och apotek har samma information

  ​Effektiva beslutsstöd är avgörande för en patientsäker och jämlik läkemedelsbehandling. Nu pågår ett samverkansprojekt mellan eHälsomyndigheten, SLL och apoteksaktörerna för att hela vårdkedjan ska ha tillgång till samma information om interaktioner.

 10. Bodil Lidström talar om äldres hälsa och digitalisering på KTH

  Vår medarbetare Bodil Lidström, som nyligen utsågs till Årets apotekare av Sveriges farmaceuter, medverkar som talare på KTHs workshop Frontiers in Life Science Technology - technologies for ageing and well-being. Bodil talar om möjligheter och utmaningar för äldre i den digitala världen.