Nyheter

 1. eHälsomyndigheten på Vitalis 24-26 april 2018

  Under Vitalisdagarna på Svenska Mässan i Göteborg är eHälsomyndigheten på plats med ett aktivt deltagande – i montern E-hälsotorget, i stora programmet och i Masterclass.

 2. ​Toppnotering för elektroniskt expertstöd under seniorveckan

  Över 144 000 EES-analyser gjordes på landets apotek under apotekens seniorvecka den 9–15 april, som initierats av Sveriges Apoteksförening. För första gången samlades apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.

 3. Annemieke Ålenius förstärker eHälsomyndighetens ledningsgrupp

  Den 1 april tillträdde Annemieke Ålenius som chef för samordningsavdelningen på eHälsomyndigheten. Närmast kommer hon från jobbet som chef för elektronisk patientjournal i Region Uppsala.

 4. Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel

  Den 9–15 april 2018 fokuserar apoteken i Sverige på seniorers läkemedel. För första gången samlas apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten i en gemensam satsning för att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling – Apotekens seniorvecka 2018.

 5. Samarbete och tidiga förberedelser viktigt när Nationella läkemedelslistan byggs upp

  Ett brett samarbete är nödvändigt när Nationella läkemedelslistan skapas. Det är också viktigt att vården och apoteken tillsammans med sina systemleverantörer tidigt börjar arbetet med att ansluta sina system till läkemedelslistan. Det visar den fördjupade förstudie som eHälsomyndigheten nu har lämnat till regeringen.

 6. Johan Jervehed ny HR-chef på eHälsomyndigheten

  Johan Jervehed tillträdde den 15 februari som chef för HR-avdelningen på eHälsomyndigheten.

 7. Ny app för nätverkande används på Nationella e-hälsodagen

 8. Nytt digitalt stöd hjälper hälso- och sjukvården samt socialtjänsten att förstå lagen

  ​En ny utbildning om digital verksamhetsutveckling i vården lanseras nu på https://div.socialstyrelsen.se. Där har Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten bland annat tagit fram ett batteri med klargörande frågor och svar som rör journalföring och dokumentation – ett digitalt pedagogiskt stöd.

 9. ​eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

  eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer 21 november 2016 att öppna LiiV (Leverantörernas information i VARA) för att samla in den information som idag hanteras i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel).

 10. ​eHälsomyndigheten ska göra e-hälsovisionen känd

  eHälsomyndighetens regleringsbrev har uppdaterats med ett nytt uppdrag. Vi ska med utgångspunkt i den nya e-hälsovisionen genomföra olika kommunikationsinsatser för att sprida kännedom om visionen och dess innebörd. E-hälsovisionen är en överenskommelse mellan regeringen och SKL från mars i år som innebär att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025.