Svara på E‑hälsomyndighetens remisser – Nationellt produktregister för läkemedel och Nationellt substansregister för läkemedel

E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på två öppna remisser. Det handlar om två e-hälsospecifikationer från Läkemedelsverket som kan bli nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

Remisserna är underlag inför beslutet om e-hälsospecifikationerna Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Nationellt substansregister för läkemedel (NSL), båda utgivna av Läkemedelsverket, kan bli fastställda som nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer (NGS).

Bedömningen avser hur e-hälsospecifikationerna har tagits fram, dess tillit och kvalitet.

Genom att ge synpunkter på remisserna bidrar din organisation till att skapa en katalog med uppgifter om nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer.

Svarstiden för remisserna är till och med den 21 april 2023.

Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer från utgivare i Sverige. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. E-hälsospecifikationer av nationellt intresse kan få status som nationell och gemensam (NGS). Dessa genomgår en bedömningsprocess och blir nationellt användbara.