Tänk på att hämta nytt covidbevis efter höstdosen

Från och med den 1 september rekommenderar Folkhälsomyndigheten personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas av den så kallade höstdosen.

Bild_Nyhet_vaccinationsbevis_

Covidbevis uppdateras inte automatiskt med din nya dos. Inom sju dagar efter vaccinationen kan du hämta ett nytt covidbevis där din nya dos syns.

Digitala covidbevis finns kvar och läget kan snabbt ändras. Därför är det bra att ha ett uppdaterat covidbevis.

Om doser saknas i ditt vaccinationsbevis

Du kan logga in på www.covidbevis.se om du har e-legitimation. Du som inte har e-legitimation kan besöka ett av Sveriges 1400 apotek för att få hjälp.

Om du saknar e-legitimation och/eller folkbokföringsadress

Folkhälsomyndighetens rekommendation om påfyllnadsdos

Från och med den 1 september rekommenderas en ny dos vaccin till grupperna nedan:

  • personer som är 65 år och äldre, samt de som bor på SÄBO för äldre, har hemsjukvård eller hemtjänst
  • personer från 18 år i riskgrupp

 
Rekommendationen gäller personer som har ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, exempelvis:

  • personer som är 65 år och äldre
  • gravida
  • personer med nedsatt immunförsvar
  • personer med hjärt- och lungsjukdomar
  • personer med Downs syndrom
  • andra riskgrupper.
     

Folkhälsomyndigheten: Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19