error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Resa på sportlovet? Så vet du om du behöver hämta ett nytt vaccinationsbevis

Fler än 13 miljoner vaccinationsbevis till sex miljoner personer har nu utfärdats i Sverige. Inför sportlovsveckorna vill E-hälsomyndigheten påminna om att det kan vara dags att förnya ditt vaccinationsbevis.

Bild på mobiltelefon med ett vaccinationsbevis.
På vaccinationsbeviset står giltighetstiden.

Giltighetstiden för vaccinationsbeviset är i dag 180 dagar från datumet för utfärdandet – den dag du hämtade beviset.

På ditt vaccinationsbevis står sista giltighetsdatum, ”Valid until/Giltig till”, nästan högst upp på beviset.

Så läser du ditt vaccinationsbevis

Hur ska jag göra om jag ska resa inom kort?

Om giltighetstiden på ditt nuvarande vaccinationsbevis är på väg att gå ut och du till exempel ska resa på sportlov i Europa, så behöver du hämta ett nytt bevis på www.covidbevis.se.

Du loggar in med din e-legitimation och hämtar beviset på ett par minuter.

Om du saknar e-legitimation så kan du läsa mer här.

Nya regler – du kan behöva en påfyllnadsdos senast 9 månader efter dos 2 för att få resa

Den 1 februari införde EU en acceptansperiod på 270 dagar, det vill säga 9 månader, för dos 2 av vaccinationer (inte att förväxla med giltighetstiden för själva beviset). Acceptansperioden anger hur länge själva vaccinationen är verksam och när man senast behöver ha tagit en påfyllnadsdos.

Du som har fått påfyllnadsdosen, alltså dos tre, behöver dock inte bry dig om detta eftersom det inte finns någon tidsbegränsad acceptansperiod för dos tre. Men för varje ny dos är det bra att hämta ett nytt bevis – om du planerar att resa utomlands.

Observera också att vissa länder kan ha andra regler för inresa och för användning av covidbevis som smittskyddsåtgärd inom landet. Vissa länder kräver en påfyllnadsdos senast efter sex månader. Du behöver därför undersöka vad som gäller i det land du reser till.

Tips för resenärer

  • Håll koll på när du senast tog ut ditt vaccinationsbevis – giltighetstiden står på beviset.
  • Om du är fullvaccinerad men inte har tagit en påfyllnadsdos behöver du även kolla datumet för din senaste vaccination (acceptansperioden).
  • Du kan när som helst hämta ett nytt vaccinationsbevis som då får en uppdaterad giltighetstid.
  • Har du fått den tredje dosen finns i dag ingen bortre tidsgräns för själva vaccinationen, men giltighetstiden för beviset måste du kolla
  • Ta reda på vad som gäller på ditt resmål på www.swedenabroad.se.