10 000 vaccinationsbevis utskrivna på apotek

För den som saknar eller inte kan använda e-legitimation är utskrift av vaccinationsbevis på apotek en smidig och enkel lösning. Sedan starten i mars 2022 har apoteken skrivit ut hela 10 000 vaccinationsbevis.

bild - 10000 vaccinationsbevis apotek
Foto: E-Hälsomyndigheten/BSmart

– Apoteken erbjuder utskrift av vaccinationsbevis så att invånare som saknar e-legitimation kan få sina vaccinationsbevis direkt i handen. Det är mycket uppskattat att apoteken erbjuder denna service, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevis i Sverige.

–  Apotek är en naturlig plats för personer som behöver den här typen av hjälp. Att vi har kunnat lösa detta tillsammans med E-hälsomyndigheten känns bra och det är positivt att apoteken kan bidra till att förenkla för invånare som saknar e-legitimation, säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Alternativet till ett besök på apotek är att använda en blankett och posta den till E-hälsomyndigheten för handläggning. Sedan får invånaren vänta upp till en vecka på ett brev med sitt vaccinationsbevis på papper.  

– Detta slipper nu de invånare som saknar e-legitimation – tack vare apoteken och den tjänst som E-hälsomyndigheten utvecklat för apoteken, säger Annemieke Ålenius. 

Fakta

7 procent av invånarna i Sverige kan inte använda någon form av säker inloggning (till exempel Bank-ID och Freja eID)

31 procent av de som är 75 år eller äldre kan inte använda säker inloggning.

Källa: E-hälsomyndighetens rapport: Invånarundersökningen 2021