Nu kan du gå webbutbildning om Nationella läkemedelslistan

E-hälsomyndigheten har tagit fram en webbutbildning om vad som händer när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2021. Utbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan” vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård eller på apotek.

Hur påverkas patienten? Vad ska Nationella läkemedelslistan leda till? Det är några frågor som besvaras i webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan.

Det finns tre olika utbildningar; en för hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, en för hälso- och sjukvårdspersonal utan förskrivningsrätt och en för apotekspersonal.

Syftet med webbutbildningen är att skapa förståelse för hur arbetsvardagen påverkas av Nationella läkemedelslistan. Utbildningen tar upp hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar.

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan

Om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år).

Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Då blir det lättare att hålla informationen i registret aktuell. Till exempel ska förskrivare kunna uppdatera en befintlig förskrivning, i stället för att skapa en ny – exempelvis när doseringen av ett läkemedel ändras. En uppdaterad lista med patientens förskrivningar och uttag leder till ökad patientsäkerhet.