Vision e-hälsa 2025 diskuteras på regional e-hälsokonferens i Jämtland Härjedalen

Tisdagen den 25 maj arrangeras en regional e-hälsokonferens i Jämtland Härjedalen som tar avstamp i Vision e-hälsa 2025 och dess strategi för 2020–2022. Värdar är Region Jämtland Härjedalen och kommuner med stöd från E-hälsomyndigheten.

E‑hälsokonferensen riktar sig till sig till regionens och kommunernas medarbetare, chefer och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Socialminister Lena Hallengren inleder den digitala konferensen följd av E-hälsomyndighetens generaldirektör Janna Valik.

Under dagen kommer man diskutera utifrån de fyra insatsområdena som finns i strategin för 2020–2022:

  • Individen som medskapare
  • Rätt kunskap och information
  • Trygg och säker informationshantering
  • Utveckling och digital transformation i samverkan

Anmäl dig till konferensen 

Anmäl dig till konferensen i Jämtland Härjedalen

Sista anmälningsdag är den 21 maj.

Program

Tid Innehåll Medverkande
09.00 - 09.05 E-hälsodagen öppnar Moderatorer: Sol Vikström och Magnus Swartling
09.05 - 09.10 Inledningsanförande

Janna Valik, generaldirektör,
E-hälsomyndigheten 

09.10 - 09.30 Introduktionssamtal

Lena Hallengren, Socialminister
Maria Söderqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jämtland Härjedalen  
Robert Brandt, Förvaltningschef vård och omsorg, Östersunds kommun 

09.30 -
09.50

Vision, strategi och nuläge e-hälsa och digitalisering Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR
09.50 - 09.55 Paus  
09.55 - 10.00  Introduktion till block 1-4 Moderatorer: Sol Vikström och Magnus Swartling
10.00 - 11.00 Block 1: Individen som medskapare

Tom Silverklo, Ordförande i regionala Hälso- och sjukvårdsnämnden
Bosse Svensson, Kommunalråd Östersund
Magnus Zingmark, Forskare MIUN/ÖSD- kommun
Natalie Lind, Region Jämtland Härjedalen Linda Jakobsson, Region Jämtland Härjedalen
Sofie Zetterström, Programansvarig invånartjänster Inera
Lisbeth Löpare Johansson, Samordnare Nära vård, SKR
Peter Alvinsson, Avdelningschef e-hälsotjänster, E-hälsomyndigheten

11.00 - 11.10 Paus  
11.10 - 12.10 Block 2: Rätt information och kunskap

Elsy Bäckström, Utvecklingsstrateg, Region JH
Helle Sörensen, Projektledare, ÖSD-kommun
Helena Hedlund, MAS Krokoms kommun
Ingemar Ståhl, Atea
Fredrik Hagerman, utredare E-hälsomyndigheten
Anders Fejer, Enhetschef, Socialstyrelsen
Kristin Schoug Bengtsson, Samordnare strukturerad vårdinformation, SKR 

12.10 - 13.00  Lunch   
13.00 - 14.00 Block 3: Trygg och säker informationshantering 

Emma Unnerby, Säkerhetssamordnare vård och omsorgsförvaltningen, ÖSD- kommun
Helena Börjesson,Informationssäkerhetsstrateg ÖSD- kommun
Lars Christerson,Samordnare informationssäkerhet, Region JH
Johan Palmqvist,Enhetschef arkitektur och säkerhet, E-hälsomyndigheten
Arvid Thunholm,Arkitekt säker digital kommunikation, Inera 
Eva Sartorius, Expert identitet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

14.00 - 14.05  Paus   
14.05 - 15.05 Block 4: Utveckling och digital transformation i samverkan Åsa Hofsten, IT- strateg, Region JH
Eva Flygare Wallen, Forskare, Karolinska institutet/ ÖSD- kommun
Elin Ring, Samordnare Social välfärd, Region JH
Max Herulf, Utredare E-hälsomyndigheten
Peter Kjäll, Enhetschef , RISE
Jan Bergdahl, Strateg DIGG
Eva Sahlén, Samordnare projekt modellkommuner, SKR
15.05 - 15.10  Paus  
15.10 - 15.55  Från snack till verkstad!

Anna Granevärn, Divisionschef "Nära vård"
Karin Gärd, Läkare
Hans Svensson, Regiondirektör Jämtland Härjedalen
Per Schratz, Ambulanssjukvårdare
Lise Hjemgaard Svensson, Ordförande för Vård- och omsorgsnämnden 
Lisa Marklund, Verksamhetschef
Sylvia Mårtensson, Projektledare ÖSD-kommun

15.55 - 16.00 Avrundning av dagen Patrik Sundström, Chief Digital Officer, SKR

 

Regeringsuppdrag

E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stötta genomförandet av regionala e-hälsokonferenser under 2021.