Statistik till myndigheter och apotek bidrar till att motverka läkemedelsbrist under pandemin

Med hjälp av statistik från E-hälsomyndigheten får andra myndigheter och apotek en helhetsbild av läkemedelsförsäljningen och kan fatta beslut som minskar risken för läkemedelsbrist. E-hälsomyndighetens läkemedelsstatistik är en pusselbit i myndigheternas gemensamma arbete under pandemin.

I samband med att pandemin tog fart i Sverige förra året ökade försäljningen av vissa läkemedel markant, exempelvis sådana som innehåller paracetamol och läkemedel för behandling av vissa kroniska sjukdomar som diabetes och lungsjukdomar.

– I samband med pandemin såg vi ett behov av att redovisa läkemedelsstatistik mer frekvent till de myndigheter som behövde beslutsunderlag. Detta för att tidigt bidra till att fånga upp försäljningsmönster som eventuellt kunde leda till läkemedelsbrist, särskilt av vissa kritiska läkemedel, säger Rebekka Persson, chef på statistikenheten på E-hälsomyndigheten.

Tidig dialog med andra myndigheter och apotek

E-hälsomyndigheten deltog tidigt under pandemin i en dialog med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt företrädare för apoteksaktörerna.

Där framkom att det fanns ett behov av ökad frekvens i informationen för att minska risken för läkemedelsbrist och för att snabbt kunna anpassa regelverket.

Ett exempel på en sådan anpassning var att under en period begränsa hur många förpackningar av receptfria läkemedel med paracetamol varje kund fick köpa.

För att inte riskera att andra läkemedel skulle ta slut fattade regeringen beslut om att begränsa mängden receptbelagda läkemedel som apotek fick lämna ut till en kund. Det innebar att apotekskunden fick hämta ut den mängd som motsvarade det beräknade behovet för upp till 90 dagar. Begränsningen började att gälla den 1 april förra året och gäller fortfarande.