Se inspelningen från det uppskattade webbseminariet Strategin 2020-2022; regionala möjligheter och utmaningar

Den 7 december 2020 arrangerades ett webbseminarium om möjligheter och utmaningar kopplade till den aktuella strategin för Vision e-hälsa 2025.

Janna Valik, generaldirektör på E-hälsomyndigheten, inledde webbseminariet med att beskriva myndighetens del i visionsarbetet. Hon berättade även om det regeringsuppdrag som pågår där myndigheten stöttar genomförandet regionala e-hälsokonferenser under 2021.

Under ett inspirerande panelsamtal under ledning av moderator Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE, diskuterade Maja Fjaestad, statssekreterare Socialdepartementet, Krister Björkegren, regiondirektör Östergötland, och Anna Granevärn, primärvårdschef Jämtland Härjedalen, hur vi ska förverkliga målen för Vision e-hälsa 2025.

Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa på SKR, gav oss en inblick i vilka digitala kliv har tagits inom vård- och omsorg under pandemin. Malin Behrendt, socialt ansvarig samordnare, Eskilstuna kommun, presenterade ett innovativt digitalt verktyg som tagits fram för att möta några av pandemins utmaningar.