Så gör du om doser saknas i ditt covidbevis

Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser alla dina doser. Så här ska du göra om någon dos saknas i ditt covidbevis.

Observera att vaccinationsbeviset INTE uppdateras automatiskt med antal doser när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, Digimail, e-Boks eller Min myndighetspost). Du behöver hämta ett nytt bevis, när du har tagit en ny dos.

När informationen om din vaccination visas i covidbeviset står det antingen:

  • ”Dos 1 av 2” eller
  • ”Dos 2 av 2” eller
  • "Dos 3 av 3" eller
  • "Dos 4 av 4"

Om dina doser inte stämmer:

1. Kontrollera att det har gått minst sju dagar sedan du vaccinerade dig.

2. Hämta ut ett nytt bevis på Covidbevis.se om det har gått ett dygn sedan du senast gjorde det.

3. Rättningar i systemet sker hela tiden - vänta gärna någon dag till och försök igen, om du saknar doser i ditt covidbevis.

4. Om du prövat steget ovan och du ändå ser samma bevis kan du också pröva att använda en annan enhet - pröva på datorn om du förut prövade via telefonen eller vice versa. (Det gamla beviset kan ligga kvar på enheten.) 

5. Om du har tagit ut ett vaccinationsbevis efter din första dos och fått det till din digitala brevlåda, så behöver du hämta ett nytt vaccinationsbevis på Covidbevis.se efter din andra dos.

Vaccinationsbeviset uppdateras inte automatiskt när det ligger i din digitala brevlåda (t ex Kivra, e-Boks eller Min myndighetspost).

6. Har du följt alla stegen ovan och ditt covidbevis fortfarande är felaktigt och du ska ut och resa inom kort, så kan du mejla till vår kundtjänst på covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Uppge namn, telefonnummer, datum för vaccination och i vilken region du vaccinerade dig.