Rekordstor användning av Elektroniskt expertstöd på apotek

Användningen av E-hälsomyndighetens beslutsstöd Elektroniskt expertstöd (EES) ökade under 2020 med 6 miljoner – den största ökningen hittills under ett år. Beslutsstödet bidrar till en mer säker och effektiv läkemedelsanvändning, eftersom farmaceuter med stöd av EES kan säkerställa att läkemedel passar ihop och att doseringen blir rätt.

Den positiva trenden för Elektroniskt expertstöd (EES) fortsätter. Under 2020 gjordes 16 miljoner EES-analyser, vilket är en ökning med 65 procent jämfört med året innan.

Under 2019 genomfördes EES-analyser för 20 procent av utlämnade recept till kunder. Under 2020 steg andelen till 40 procent, vilket innebär att mer än mer än var tredje utlämning av recept analyserades med hjälp av EES.

– Att allt fler farmaceuter använder EES som stöd är väldigt roligt och oerhört viktigt. Att läkemedel används på ett säkert och effektivt sätt är till stor nytta både för individen och samhället, säger Anna Jansson, produktansvarig på E-hälsomyndigheten.

Även andelen recept som lämnades ut till barn under 13 år efter en EES-analys ökade under 2020 – från cirka 15 procent i början av 2020 till närmare 40 procent mot slutet av året. Ökningen beror huvudsakligen på att det har blivit enklare att använda EES eftersom apoteken inte längre behöver apotekskundens samtycke för att göra en EES-analys. Det har också blivit möjligt för dosapotek att använda EES då kravet på kundens samtycke har tagits bort.

Om Elektroniskt expertstöd

En farmaceut som lämnar ut ett läkemedel gör alltid en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel. Med beslutsstödet EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas. Farmaceuten kan med hjälp av EES analysera signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar.
E hälsomyndigheten erbjuder beslutsstödet EES i syfte att stödja farmaceuter i den analysen. Beslutsstödet finns tillgängligt på samtliga öppenvårdsapotek i Sverige.

Nära samarbete med apoteken

Att EES under 2020 använts av allt fler går också att härleda till Sveriges Apoteksförenings fokusvecka med inriktning på barn, som genomfördes på alla apotek under en vecka i oktober i fjol.

– Det blev en lyckad satsning och vi gläds åt att EES används allt flitigare – barn är en viktig målgrupp, säger Anna Jansson och tillägger:
– På E-hälsomyndigheten arbetar vi ständigt med utveckling av EES. Sedan flera år har vi dialogmöten med apotek- och dosaktörerna för att säkra kvaliteten och leda utvecklingen. Vi har också en användargrupp med apoteksfarmaceuter som använder EES dagligen för att diskutera olika frågor med.

De kliniska reglerna i beslutsstödet utvecklas och kvalitetssäkras dessutom av två expertgrupper. De består av farmaceuter från E-hälsomyndigheten och läkare med specialistkompetens inom exempelvis geriatrik, psykiatri, allmänmedicin och pediatrik.