Personer utan person- eller samordningsnummer kan få vaccinationsbevis från januari

Personer som inte har personnummer eller samordningsnummer har fått sina vaccinationer mot covid-19 registrerade på så kallade reservnummer. Dessa personer kan med start i januari 2022 få vaccinationsbevis, genom att ta kontakt med vården i sin region. Detta förutsätter att personerna har vaccinerats i Sverige.

E-hälsomyndigheten har tidigare inte kunnat utfärda vaccinationsbevis när vaccinationerna har varit registrerade på reservnummer i Nationella vaccinationsregistret, eftersom reservnummer inte går att koppla till en specifik individ.

Regeringen gav den 28 oktober E-hälsomyndigheten i uppdrag att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av vaccinationsbevis i särskilda fall, exempelvis när vaccinationerna har registrerats på reservnummer. E‑hälsomyndighetens tekniska lösning blev färdig den 13 december.

Regionerna börjar erbjuda denna tjänst från januari men startdatum varierar

Regionerna utbildar nu sina berörda medarbetare och börjar tillhandahålla vaccinationsbevis för personer utan person- eller samordningsnummer från januari 2022. Startdatum varierar mellan olika regioner och framgår på respektive regional 1177-sida.

Så här går det till

De invånare som har fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer kontaktar vården, via 1177.se, i den region där de vaccinerades, för att få ett vaccinationsbevis.

Vården i respektive region verifierar utförda vaccinationer i ett webbgränssnitt som E-hälsomyndigheten tillhandahåller och därefter kan E-hälsomyndigheten utfärda vaccinationsbevis.

Individen får sitt vaccinationsbevis postat som rekommenderat brev till den adress som hen har uppgivit i kontakt med vården.