Nytt rekord under årets EES-vecka – med fokus på att undvika dubbelmedicinering

Årets EES-vecka på Sveriges apotek slog nytt rekord. Nästan en halv miljon gånger använde farmaceuterna. Elektroniskt expertstöd, EES, under fokusveckan som hade temat att undvika dubbelmedicinering.

Under veckan den 19–25 april gjordes cirka en miljon receptexpeditioner och hälften av dessa genomfördes med stöd av en EES‑analys.
– Det är naturligtvis väldigt roligt och oerhört viktigt att EES används i allt ökad utsträckning. Att läkemedel används på ett säkert och effektivt sätt är till stor nytta både för individen och samhället, säger Anna Jansson, produktansvarig för EES på E-hälsomyndigheten.

Sveriges Apoteksförening genomförde fokusveckan precis som tidigare år i nära samarbete med E-hälsomyndigheten. Under fokusveckan samlade Sveriges Apoteksförening in information om hur farmaceuterna använder stödet på apoteken.
– Den kunskapen är värdefull för oss i vårt kvalitetsarbete och i utvecklingen av EES, säger Anna Jansson.

Elektroniskt expertstöd – hjälper kunden att få rätt behandling

E-hälsomyndighetens tjänst Elektroniskt expertstöd, EES, är ett viktigt verktyg för farmaceuter på apoteken för att upptäcka problem med kundernas läkemedelsbehandling. Det kan röra sig om olämpliga kombinationer av läkemedel, läkemedel som inte bör användas av en viss åldersgrupp eller där doseringen avviker från det normala.

En av signalerna som systemet kan visa upp för farmaceuten är när en patient har två läkemedel med samma verkan, och där det går att misstänka att de inte bör användas tillsammans.