error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Nu startar årets EES-vecka – med fokus på att undvika dubbelmedicinering

Den 19–25 april fokuserar Sveriges alla apotek lite extra på att upptäcka patienter med risk för att använda två läkemedel med samma verkan. Det är fjärde året i rad som Sveriges Apoteksförening anordnar en EES-vecka.

E-hälsomyndighetens tjänst Elektroniskt expertstöd, EES, är ett viktigt verktyg för farmaceuter på apoteken för att upptäcka problem med kundernas läkemedelsbehandling. Det kan röra sig om olämpliga kombinationer av läkemedel, läkemedel som inte bör användas av en viss åldersgrupp eller där doseringen avviker från det normala.

En av de viktigare signalerna som systemet kan visa upp för farmaceuten är när en patient har två läkemedel med samma verkan, och där det går att misstänka att de inte bör användas tillsammans.

Nästan varannan kund får i dag en EES-analys

EES är ett system som alla apotek kan använda och använder dagligen som ett stöd i sitt arbete. Nästan varannan kund får i dag en analys utförd när de besöker ett apotek eller beställer via e‑handel. Systemet utvecklas löpande av E‑hälsomyndigheten för att bli mer användarvänligt och ge ännu mer nytta för patienterna.
– Fokusveckan innebär att vi kan samla in kunskap om hur EES används och fungerar på apoteken. Det är viktigt för oss i vårt kvalitetsarbete och i utvecklingen av EES. Sveriges Apoteksförening genomför fokusveckan i nära samarbete med oss, säger Anna Jansson, produktansvarig för EES på E‑hälsomyndigheten.

Om fokusveckan

Fokusveckan genomförs nu för fjärde året. Tidigare år har inriktningen varit på dels de äldsta, dels de yngsta läkemedelsanvändarna. Under fokusveckan samlar Sveriges Apoteksförening in statistik och kunskap om systemet och dess användning. Fokusveckorna har alltid lett till ökad användning av EES.