Nu blir läkemedelsanvändningen bättre för gravida och ammande kvinnor

Farmaceuter på landets öppenvårdsapotek använder E-hälsomyndighetens Elektroniskt expertstöd (EES) som stöd för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. Nu ger EES även information om hur läkemedlen påverkar fostret under graviditeten och barnet som ammas.

Gravid kvinna talar med farmaceut på apotek.
Informationen om hur fostret och barnet som ammas påverkas av de läkemedel som kvinnan tar når farmaceuterna nu enkelt och snabbt i EES. Illustration: E-hälsomyndigheten/Li Rosén

– Farmaceuterna kan nu få information om hur fostret och barnet som ammas påverkas av de läkemedel som kvinnan tar. Informationen når farmaceuterna enkelt och snabbt i EES, säger Anna Jansson, produktansvarig för EES på E-hälsomyndigheten.

Informationen presenteras som generella bedömningar om eventuella risker för fostret när kvinnan använder läkemedel under graviditeten samt i form av rekommendationer om i fall ett barn kan eller inte kan ammas under kvinnans pågående läkemedelsbehandling.

Uppgifterna om fosterpåverkan och amning i EES hämtas från Janusmed amning och fosterpåverkan. Janusmed produceras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Medicinskt ansvariga för innehållet är en grupp experter inom reproduktionsepidemiologi, pediatrik, farmakologi och farmaci.

– Den nya informationen i EES bidrar till förbättrad patientsäkerhet för de som är gravida och ammar. Dessutom underlättar informationen dialogen mellan apotek, patient och förskrivare, säger Anna Jansson.

De nya tjänsterna i EES har tagits fram i samarbete med Janusmed och kvalitetsansvariga hos apoteksaktörerna.

Om Elektroniskt expertstöd

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett system som farmaceuter kan använda för att se hur ett recept passar in med kundens övriga läkemedel. EES kan till exempel upptäcka:

  • Flera läkemedel med samma verkan.
  • Läkemedel som krockar med varandra.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av graviditet och amning.
  • Läkemedel som är olämpliga på grund av ålder.
  • För hög dosering (gäller speciellt barn och äldre).

En farmaceut som lämnar ut ett läkemedel gör alltid en helhetsbedömning av kundens läkemedelsbehandling i förhållande till ålder, kön och övriga läkemedel. Med beslutsstödet EES kan olämpliga förskrivningar upptäckas.

EES är ett kostnadsfritt beslutsstöd från E-hälsomyndigheten som erbjuds till alla apotek. Syftet att stödja farmaceuter i analysen av kundens läkemedelsbehandling. Beslutsstödet används på samtliga öppenvårdsapotek i Sverige.