Möjligt att få ett covidbevis på negativt test

Nu går det att få covidbevis som visar att du har testat negativt för covid-19. Bevisen kan användas för resor i Europa. På E-hälsomyndighetens webbplats finns en uppdaterad lista över vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis.

Ett barn och en pappa står framför ett tåg
Nu går det att få covidbevis som visar att du har testat negativt för covid-19. Om du inte är vaccinerad mot covid-19 och behöver ett covidbevis för din resa kan du istället testa dig hos en ansluten vårdgivare. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det land du ska resa till.

Den 1 juli öppnade E-hälsomyndighetens tjänst Covidbevis. Intresset har varit stort och över 2,6 miljoner covidbevis har hämtats ut. Covidbevisen har utvecklats för att underlätta resandet inom Europa.

I första versionen har covidbevis bara använts för att visa att du är vaccinerad mot covid-19. Nu finns även möjligheten att få ett covidbevis som visar att du har testats negativt för sjukdomen.

Det innebär att om du inte är vaccinerad mot covid-19 men behöver ett covidbevis för att kunna resa kan du nu testa dig hos en ansluten vårdgivare. Om testet utfaller negativt och visar att du inte har covid-19 kan du få ett covidbevis i form av ett testbevis.

Testresultatet är giltigt i några få dagar

Om du vill ha ett covidbevis på negativt test måste du testa dig hos någon av vårdgivarna som är ansluta till tjänsten och därmed godkända av E-hälsomyndigheten. Testet måste tas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan kvalificerad testpersonal. Självtest och egenprovtagning är inte giltigt. Testresultatet är bara giltigt i några få dagar – undersök hur länge ett negativt test är giltigt på just ditt resmål och i länderna du passerar på vägen dit.

Under en övergångsperiod fram till den 12 augusti godkänns vanliga reseintyg på negativt covid-19-test. Efter 12 augusti kan länder i EU kräva ett covidbevis som utfärdats av E-hälsomyndigheten.

Lista med anslutna vårdgivare

På E-hälsomyndighetens webbplats finns en lista på vårdgivare som har anslutit sig till tjänsten. Den kommer att fyllas på efter hand. Bevis på negativt covidtest för att resa

Så här gör du steg för steg:

Ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till.
Besök en vårdgivare som är ansluten till E-hälsomyndighetens tjänst Covidbevis.

  • Vid besöket säger du till personalen att du vill ha ett covidbevis.
  • Provet tas av utbildad personal och provet analyseras.
  • Om provresultatet är negativt skickas det till E-hälsomyndigheten.
  • E-hälsomyndigheten skapar automatiskt ett bevis.
  • Om du har en digital brevlåda skickas ditt covidbevis dit.
  • Om du inte har en digital brevlåda ska vårdgivaren ge dig ditt covidbevis, antingen på papper eller genom en digital lösning. Fråga din vårdgivare om du är osäker på hur du kan få ditt covidbevis.