Interoperabilitet en viktig roll för Life Science

E-hälsomyndigheten genomför många insatser som bidrar till samverkansprogrammet Hälsa och life science och regeringens strategi för life science. Detta beskriver E-hälsomyndigheten i en regeringsrapport till Socialdepartementet.

För samtliga prioriterade områden i life science-strategin spelar interoperabilitet en viktig direkt roll. Forskning och innovation inom life science-området är ofta beroende av data som är tillgänglig och sökbar, det vill säga interoperabel. Det gäller både för behovsanalys och problemformulering och för uppföljning och utvärdering.

En stor del av E-hälsomyndighetens arbete, inte minst det som utförs i samverkan med andra myndigheter och aktörer nationellt och internationellt, är fokuserat på att skapa bättre förutsättningar för en ökad interoperabilitet.

Ett antal konkreta exempel är bland annat arbetet med Vision e-hälsa 2025, Nationella läkemedelslistan, Nationella gemensamma specifikationer samt myndighetens internationella arbete.

Rapport: E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram Hälsa och life science och en nationell strategi för life science