Intensivt arbete med vaccinationsintyg i EU

Som en del i arbetet med att ta fram ett svenskt vaccinationsintyg för covid-19 har E-hälsomyndigheten bevakat och framfört svenska ståndpunkter i det arbete som pågår på EU-nivå.

I en rapport till regeringen beskriver E-hälsomyndigheten arbetet för att skapa förutsättningar för ett internationellt gångbart vaccinationsintyg för covid-19. Arbetet har framförallt skett inom eHealth Network som driver e-hälsofrågor på EU-nivå och verkar för att interoperabla e-hälsolösningar tas fram i medlemsländerna.

Samtidigt rapporterade Myndigheten för Digital förvaltning (Digg) om ett lösningsförslag för vaccinationsbevis - där E-hälsomyndigheten har varit involverade i arbetet - och Folkhälsomyndigheten rapporterade om arbetet som sker i WHO.

Vad som ska ingå i ett internationellt gångbart vaccinationsintyg, hur det ska användas, liksom juridik och datasäkerhet har varit kärnan i diskussionerna. E-hälsomyndigheten beskriver ett antal ståndpunkter som är särskilt prioriterade:

  • Fokus för arbetet på EU-nivå ligger på att utveckla gemensamma standarder för vaccinationsintyg som kan användas för resor och gränspassage

  • Att informationsmängderna som ska ingå i ett vaccinintyg ska vara så få som möjligt och att de ska stämma överens med de informationsmängder som idag rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR)

  • Vikten av integritetsskydd och informationssäkerhet

  • Juridisk kompetens i EU-arbetet om vaccinationsintyg

I arbetet har E-hälsomyndigheten samverkat med berörda myndigheter och organisationer inom området och kommer att fortsätta att följa utvecklingen och diskussioner som förs på europeisk nivå kring vaccinationsintyg.