Inloggning med QR-kod ökar tryggheten i Läkemedelskollen

E-hälsomyndigheten har infört inloggning med QR-kod i tjänsten Läkemedelskollen. Syftet är att öka säkerheten när en användare loggar in med sitt mobila Bank-id. QR-koden används i de fall då två olika enheter används vid inloggningen, exempelvis en dator och en mobiltelefon.

Vid inloggning med mobilt Bank-id läser användaren av QR-koden på sin datorskärm. Därigenom ökar säkerheten när en kontroll görs av att datorn och mobiltelefonen är på samma plats när användaren legitimerar sig.

Om användaren loggar in i Läkemedelskollen med den enhet där hen har sitt mobila Bank-id installerat visas ingen QR-kod. Då sker inloggning utan att QR-kod används.

QR-kod används även vid inloggning med mobilt Bank-id i tjänsterna Min förskrivning, Kommunikationslösning för licensansökan (KLAS) och Nationell källa för ordinationsorsak (NKOO).


Mer om Läkemedelskollen på E-hälsomyndighetens webbplats