Nu finns informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan för medarbetare i vården och på apoteken

E-hälsomyndigheten har tagit fram ett nytt informationsmaterial om hur medarbetare inom hälso- och sjukvård respektive apotek påverkas när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. På E-hälsomyndighetens webbplats finns foldrar och affischer att sprida bland medarbetarna.

Hur påverkas personalen inom vård och apotek av lagen om nationella läkemedelslistan den 1 maj 2021 och de nya reglerna för att få se en patients förskrivningar och uttag? De frågorna besvaras kortfattat i E‑hälsomyndighetens nya informationsmaterial om Nationella läkemedelslistan.

Den som vill veta mer om hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar uppmanas att gå E-hälsomyndighetens webbutbildning.

Informationsmaterialet vänder sig främst till dem som arbetar inom hälso- och sjukvården eller på apotek. Materialet består av en folder och en affisch för hälso- och sjukvården samt en motsvarande folder och affisch för apoteken.

Sprid gärna materialet

Allt informationsmaterial finns tillgängligt att ladda ner från Verktygslådan här på E-hälsomyndighetens webbplats. Alla vård- och apoteksaktörer kan sedan sprida materialet till sina medarbetare i respektive verksamhet på det sätt man finner lämpligt.

Till verktygslådan för dig som ska införa Nationella läkemedelslistan 

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan 

Inom kort finns även ett informationsmaterial som vänder sig till invånarna att ladda ner från Verktygslådan. Det materialet förklarar kortfattat vad den nya lagen innebär för invånarna och är tänkt att underlätta för vårdens och apotekens kommunikation med patienter respektive kunder.

Om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år).

Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Då blir det lättare att hålla informationen i registret aktuell. Till exempel ska förskrivare kunna uppdatera en befintlig förskrivning, i stället för att skapa en ny – exempelvis när doseringen av ett läkemedel ändras. En uppdaterad lista med patientens förskrivningar och uttag leder till ökad patientsäkerhet.