I november driftsätter E-hälsomyndigheten release 21.0

Under natten till söndagen den 28 november 2021 genomför E-hälsomyndigheten release 21.0 och har då ett planerat driftstopp. Det är nästa steg i införandet av Nationella läkemedelslistan. I samband med releasen är flera av E-hälsomyndighetens tjänster inte tillgängliga.

bild

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E‑hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Under det så kallade servicefönstret med start på kvällen den 27 november, driftsätter E-hälsomyndigheten en transformator, flyttar data till en ny plattform och produktionssätter nya funktioner för vård och apotek.

Under servicefönstret går det inte att komma åt bland andra e-recepttjänsten, Förskrivningskollen, Läkemedelskollen, KLAS och Min förskrivning. Det går heller inte nå information om uthämtade läkemedel via Pascal och NPÖ.

Servicefönstret pågår under natten 

Servicefönstret planeras att pågå cirka 13 timmar. De allra flesta apotek är stängda nattetid och därför blir påverkan minst den tiden på dygnet. E-hälsomyndigheten har dialog med Sveriges Apoteksförening och Sveriges kommuner och regioner, SKR, om exakta tider för servicefönstret. Arbete pågår dessutom för att ytterligare minska tiden.

För vårdens del fungerar förskrivningen av recept för de vårdaktörer som använder sig av så kallade receptköer. Recept som ligger i kö kan inte expedieras på apotek och patienten kan inte få ut sitt läkemedel eftersom receptet inte har nått E-hälsomyndigheten. Även om många recept samtidigt kommer in från köerna till E-hälsomyndigheten när köerna släpps på, bedöms det dock inte bli en belastning på systemen som har kapacitet för ett mycket stort antal recept.