Från den 1 maj gäller lagen om nationell läkemedelslista

Den 1 maj trädde lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag introducerade E-hälsomyndigheten det nya registret Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för vården, apoteken och privatpersoner under en period på två år framåt.

Införandet av Nationella läkemedelslistan innebär flera nyheter för vården, apoteken och privatpersoner under en period på två år framåt.

En stor förbättring är att behörig vårdpersonal får möjlighet att se information om alla patientens recept, oavsett var i landet de har förskrivits. Då blir det lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och minska risken för missbruk av narkotikaklassade läkemedel.

Skydda patientens integritet

Lagen om nationell läkemedelslista är utformad för att skydda patientens integritet. Det innebär att patienten bestämmer över sin information. Från den 1 maj 2021 behöver behörig vårdpersonal i regel inhämta patientens samtycke för att få se informationen i Nationella läkemedelslistan.

Om patienten inte vill visa ett recept för vården kan patienten från den 1 maj 2021 dölja det (med undantag av narkotiska preparat). Att göra det kan dock innebära att det blir svårare för vården att ge patienten bästa möjliga behandling, till exempel att undvika olämpliga kombinationer av läkemedel.

Patienter och vården kan se recepten via digitala tjänster

Patienten får en samlad bild av sina recept i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Där kan patienten se vilka läkemedel som har förskrivits, vilka som hämtats ut och vad som finns kvar att hämta ut.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan från den 1 maj 2021 använda den digitala tjänsten Förskrivningskollen. Där kan de se sina patienters förskrivnings- och uttagsinformation.

Apoteken har sedan tidigare tillgång till patienternas recept i sina informationssystem, men med Nationella läkemedelslistan tillkommer viss kompletterande information om recepten.

Läs mer 

För medarbetare inom hälso- och sjukvård och apotek

För invånare

 

Om Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Det gäller även andra varor som patienten fått på recept som förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år.

Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 maj 2023. Då blir det lättare att hålla informationen i registret aktuell. Till exempel ska förskrivare kunna uppdatera en befintlig förskrivning i stället för att skapa en ny, exempelvis när doseringen av ett läkemedel ändras. En uppdaterad lista med patientens förskrivningar och uttag ska leda till ökad patientsäkerhet.