error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Fortsatt dispens från krav på tillitsnivå 3 för SITHS-kort

E-hälsomyndigheten har beslutat om ytterligare en dispens för SITHS-kort efter en ansökan från Inera. Tiden för att uppgradera SITHS-korten förlängs till den 31 december 2021.

Det finns idag 550 000 SITHS-kort i Sverige, men med anledning av coronapandemin har flera aktörer inte haft möjligt att uppgradera alla kort till tillitsnivå 3 utan cirka 125 000 kort kvarstår.

Den förlängda dispensen gäller både för ordinarie SITHS-kort och reservkort.

Beslutet gäller samtliga aktörer som är anslutna till E-hälsomyndighetens tjänster