Förskrivningskollen lanseras den 1 maj

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samma dag införs de första funktionerna i den digitala tjänsten Förskrivningskollen.

Snart kan behörig hälso- och sjukvårdspersonal se patienters förskrivnings- och uttagsinformation samlad.

Förskrivningskollen är avsedd för läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan behörig personal inom hälso- och sjukvården. Tjänsten är i första hand tänkt som en reservlösning för vårdpersonal som inte kan se information från registret Nationella läkemedelslistan i sina vårdinformationssystem.

Från och med den 1 maj kan hälso- och sjukvårdspersonal se sina patienters förskrivnings- och uttagsinformation. Informationen är hämtad från registret Nationella läkemedelslistan. Förskrivare som arbetar med barn och ungdomar kan också spärra en förskrivning av sekretesskäl för patientens vårdnadshavare och ombud. Senare under 2021 går det också förskriva läkemedel i tjänsten.

Fram tills vårdens informationssystem har anpassats till Nationella läkemedelslistan är Förskrivningskollen det enda tillgängliga systemet som visar både förskrivnings- och uttagsinformation från Nationella läkemedelslistan samlad. När vårdpersonal kan se information från Nationella läkemedelslistan i sitt ordinarie vårdinformationssystem blir Förskrivningskollen ett alternativ om systemet är otillgängligt. Det kan exempelvis vara vid driftstörningar och andra tekniska problem.

Fritidsförskrivare välkomnas i november

Fritidsförskrivare kan logga in i Förskrivningskollen för att skapa förskrivningar från och med den 26 november. Till fritidsförskrivare hör personer som förskriver läkemedel utanför sitt arbete, pensionerade förskrivare och förskrivare utan anställning.

Enligt en ny föreskrift från Läkemedelsverket ska elektronisk förskrivning bli huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Syftet är att så mycket information som möjligt ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan. E‑hälsomyndigheten och Läkemedelsverket för dialog om konsekvenserna av att man kan utföra förskrivningar i Förskrivningskollen först i november och hur det påverkar när föreskriften ska börja gälla.