E-hälsomyndigheten ska undersöka om fler vaccinerade grupper kan få covidbevis

Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att undersöka möjligheten till en så kallad manuell rutin för utfärdande av covidbevis i de fall där ordinarie rutiner inte fungerar. Exempelvis till svenskar som vaccinerats i tredjeland men som flyttat tillbaka till Sverige eller vistas här under en längre tid.

Från och med 1 juli 2021 kan den som vaccinerats mot covid-19 beställa ett digitalt vaccinationsbevis via covidbevis.se i syfte att underlätta resande inom EU. Utfärdandet av vaccinationsbevisen bygger på att uppgifter om genomförda vaccinationer hämtas från det nationella vaccinationsregistret.

Eftersom det finns personer som saknar ett person- eller samordningsnummer kan idag inte alla som har rätt att få covidbevis beställa ett sådant. En annan grupp som kan ha problem med att beställa ett covidbevis är svenskar som vaccinerats i tredjeland, men som flyttat tillbaka till Sverige eller som vistas i Sverige under en längre tid.

E-hälsomyndigheten får därför i uppdrag att utreda hur en manuell rutin för utfärdande av covidbevis kan tas fram och implementeras.

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021.