E-hälsomyndigheten diskuterar spännande framtidsfrågor på Vitalis

På årets digitala Vitalis den 18–20 maj deltar E‑hälsomyndigheten med ett tjugotal föreläsningar om aktuella ämnen. Ta del av det pågående arbetet med e‑hälsa inom EU och lyssna till hur E‑hälsomyndigheten jobbar med inkluderande design och digital tillgänglighet. Vi deltar också i direktsända panel- och rundabordssamtal.

Andra spännande ämnen på Vitalis är arbetet med Nationella gemensamma specifikationer, digitalisering inom socialtjänsten och uppföljning av arbetet med att förverkliga Vision e‑hälsa 2025.

Rättschef Maria Jacobsson och utredare/läkare Max Herulf deltar i ett panelsamtal om sammanhållen journalföring, ett regeringsuppdrag som E‑hälsomyndigheten nyligen fått. Samtalet direktsänds tisdagen den 18 maj klockan 13.00-14.00.

Avdelningschef Annemieke Ålenius medverkar i ett rundabordssamtal med rubriken EU eHealth-session, tisdagen den 18 maj klockan 13.15-15.00. Fokus är hur nya EU program och initiativ kan möjliggöra utvecklingsinsatser inom hälsa, vård, och omsorg där e‑hälsa är ett strategiskt verktyg.

Hela seminarieprogrammet och mer information finns på Vitalis webbplats

Om Vitalis

Vitalis är en konferens om e-hälsa och framtidens vård och omsorg som lockar deltagare från regioner, kommuner, myndigheter, företag och akademi. Vitalis arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg. Även i år genomförs programmet och utställningen till största delen digitalt.

E-hälsomyndighetens föredrag på Vitalis

Utveckling av digitala tjänster:

Inkluderande design och digital tillgänglighet – E‑hälsomyndighetens approach
Medverkande: Maria Ström och David Jakobsson, E‑hälsomyndigheten

Nationella gemensamma specifikationer:

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning
Medverkande: Vivéca Busck Håkans och Manne Andersson, E‑hälsomyndigheten

Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa
Medverkande: Rodabe Alavi, E‑hälsomyndigheten

Vision e-hälsa 2025:

Hur långt har vi kommit – uppföljning av Vision e-hälsa 2025
Medverkande: Gustaf Hedström, E‑hälsomyndigheten

Fyra år kvar – hur långt har vi kommit i strategin för genomförandet av Vision e‑hälsa 2025?
Medverkande: Annemieke Ålenius, E‑hälsomyndigheten

E-hälsa och socialtjänsten:

Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten
Medverkande: Agneta Aldor, E‑hälsomyndigheten och Anette Kronlid, Trollhättans stad

Hinderbana för digitalisering inom socialtjänsten
Medverkande: Agneta Aldor och Ann Granqvist, E‑hälsomyndigheten, och Sylvia Mårtensson, Östersunds kommun 

Samlat stöd från nationell nivå till socialtjänsten och hälso- och sjukvården
Medverkande: Agneta Aldor och Åsa Zetterström Klintsjö, E‑hälsomyndigheten

Omvärldsspaning och rapporter:

Digitala stöd i smittskyddsarbetet
Medverkande: Michel Silvestri, E‑hälsomyndigheten, samt Anna Pauloff och Pär Bjelkmar, Folkhälsomyndigheten 

Fokusrapport – Artificiell intelligens och e‑hälsa
Medverkande: Michel Silvestri och Åke Nilsson, E‑hälsomyndigheten 

Life Science och e‑hälsa
Medverkande: Michel Silvestri, E‑hälsomyndigheten, samt Jenni Nordborg, Regeringskansliet och Anna Sandström, Regeringens samverkansgrupp 

Pandemi och e-hälsa med utgångspunkt i E‑hälsomyndighetens årsrapport
Medverkande: Max Herulf, E‑hälsomyndigheten 

Vad hände under år 2020 – en omvärldsspaning
Medverkande: Åke Nilsson, E‑hälsomyndigheten

Internationell utblick:

TEHDAS – ett EU-konsortium för att främja forskning, innovation och policymaking genom hälsodata (European Health Data Space)
Medverkande: Ylva Wide och Michel Silvestri, E‑hälsomyndigheten 

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser
Medverkande: Michel Silvestri, E‑hälsomyndigheten, Sabine Koch, Karolinska institutet, och Rebecca Ceder, Equalis AB 

A Nordic Health Data Space? When, how and for whom?
Medverkande: Annemieke Ålenius, E‑hälsomyndigheten 

På väg mot en europeisk hälsounion – vad innebär det för e-hälsa?
Medverkande: Annemieke Ålenius, E‑hälsomyndigheten