E-hälsomyndigheten arbetar för att fler ska få vaccinationsbevis

Just nu får E-hälsomyndigheten frågor om det går att få ett vaccinationsbevis för den som är vaccinerad utanför EU eller om man saknar svenskt person- eller samordningsnummer. Här svarar myndigheten på några av de vanligaste frågorna.

Vad gäller för personer som är vaccinerade i Sverige och som saknar svenskt person- eller samordningsnummer?

Inom kort är det möjligt att få ett vaccinationsbevis om man saknar svenskt person- eller samordningsnummer. E-hälsomyndigheten arbetar tillsammans med regionerna och denna lösning kommer att lanseras så snart som möjligt. Den tekniska delen av lösningen är klar men visst arbete återstår innan regionerna kan börja rapportera in underlag för vaccinationsbevis till E-hälsomyndigheten som därefter kan utfärda dessa till berörda individer.

Vad gäller för personer som fått sin första vaccindos i Sverige och den andra dosen utomlands?

Om dessa personer har fått sin andra dos i något av de länder som är anslutna till lösningen EU:s digitala covidbevis (Digital Covid Certificate EU DCC) ska de vända sig till vaccinatören i det landet. Se lista över länder där covidbevis gäller.

Om de har fått sin andra dos i ett land som inte är anslutet till EU DCC ska de vända sig till vaccinatören i det land där de har fått den andra dosen och be den vaccinatören om ett vaccinationsbevis alternativt annan formell dokumentation som visar namn, födelsedatum, vaccin samt datum för respektive vaccination.

Vad gäller för svenska medborgare och andra (som har personnummer eller samordningsnummer) och som vistas stadigvarande i Sverige men som har vaccinerats i tredjeland?

E-hälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå en lösning även för denna grupp. Frågan om vilken nationell aktör som ska verifiera riktigheten i vaccinationsintyg från tredjeland bereds av Regeringskansliet och ambitionen är att lösa detta före årsskiftet.