Covidbevis gäller i Georgien, Moldavien, Nya Zeeland och Serbien

Nu accepteras covidbevis även i Georgien, Moldavien, Nya Zeeland och Serbien. Totalt gäller nu covidbevis vid inresa till 49 länder.

Förutom EU-länderna så gäller covidbevis i ytterligare 22 länder eller territorier. Covidbevis gäller i dessa länder samtidigt som dessa länders motsvarande bevis gäller inom EU.

Covidbevis kan utfärdas i form av vaccinationsbevis, testbevis (bevis på negativt covid-19-test) eller tillfrisknandebevis.

Se hela listan över länder där covidbevis gäller

Mer information och svar på frågor om covidbevis