15 000 invånare får enkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

I början av augusti skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut E-hälsomyndighetens invånarenkät om digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Enkäten skickas till 15 000 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet.

Användningen av digitala tjänster i hälso- och sjukvården och i socialtjänsten har ökat kraftigt bland invånarna och kan också förväntas få en allt större roll framöver.

Med digitala tjänster avses appar och webbplatser som invånare kan använda för att hantera sin hälsa, vård och omsorg via internet. Det kan till exempel handla om digitala tjänster för att ta kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

E-hälsomyndigheten vill veta mer om hur invånare använder och upplever digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom den här undersökningen får vi kunskap som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster inom dessa områden.

E‑hälsomyndigheten har i uppdrag att följa utvecklingen på e-hälsoområdet och genomför därför en undersökning bland invånarna vartannat år. Syftet är att följa hur invånarnas användning, inställning, behov och förutsättningar förändras över tid.

Om undersökningen

Statistiska centralbyrån genomför undersökningen på uppdrag av E‑hälsomyndigheten under augusti till början av oktober 2021.

Undersökningen genomförs som en kombinerad pappers- och webbenkät. Vid det första utskicket skickas ett missiv med inloggningsuppgifter i form av användarnamn och lösenord. Några veckor senare skickas en påminnelse med en pappersenkät till urvalspersonerna som ännu inte har svarat. Därefter skickas två skriftliga påminnelser, varav den sista innehåller en ny pappersenkät.

Resultatet planeras att presenteras på E‑hälsomyndighetens webbplats i slutet av 2021.

Frågor om undersökningen besvaras av Derya Akcan, 010-458 62 00,  derya.akcan@ehalsomyndigheten.se.