eH-841.jpg

Vägledning till användning av Nationella läkemedelslistan i vården

Inom vården finns många frågor om hur Nationella läkemedelslistan (NLL) ska fungera och användas i praktiken. E-hälsomyndigheten har därför tagit fram en första vägledning till användning av NLL i vården.

Informationen i vägledningen kommer att bearbetas vidare och tydliggöras i de krav på anslutande system som E-hälsomyndigheten publicerar senast 1 juni 2020.

Fem frågeställningar

Vägledningen vänder sig till den som på något sätt deltar i utvecklingen och anslutningen av ett vårdsystem till NLL. Dokumentet består av fem delar som hanterar olika frågeställningar:

  • Generellt om användning av Nationella läkemedelslistan
  • Får man journalföra information från Nationella läkemedelslistan?
  • Hur ska informationen i journalsystemet kopplas ihop med förskrivningen i Nationella läkemedelslistan?
  • Får man använda information från Nationella läkemedelslistan i beslutsstöd i patientjournalen?
  • Hur ska informationen från Nationella läkemedelslistan visas i journalsystemet?

Kontinuerlig dialog

E-hälsomyndigheten har en kontinuerlig dialog med olika grupperingar för att utvecklingen och införande av NLL ska ske på bästa möjliga sätt. Vägledningsdokumentet har kommunicerats till de olika grupperingarna.

Vägledning för dig som ska ansluta vårdsystem till NLL