Upptäck en av ingångarna till Nationella läkemedelslistan på Vitalis

På det digitala Vitalis den 25-26 augusti ger E-hälsomyndigheten en förhandstitt på det som ska bli Förskrivningskollen – en webbingång till Nationella läkemedelslistan. Andra spännande ämnen är Vision e-hälsa 2025 – hur det gått och vad som är på gång framåt, samt e-hälsosamverkan i EU, digitalisering i kommuner och e-hälsa ur individens perspektiv.

E-hälsomyndigheten deltar på Vitalis

På årets Vitalis diskuteras framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. E-hälsomyndigheten deltar med ett tiotal aktuella programpunkter. Nedan kan du se vilka föredrag som myndigheten genomför i programmet.

Medarbetare från E-hälsomyndigheten föreläser också i Master Class, Vitalis grundläggande e-hälsoutbildning som äger rum digitalt den 27 augusti.

Förskrivningskollen är en webbingång som behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan använda för att komma åt Nationella läkemedelslistan om man inte har tillgång till ett journalsystem som är anslutet till registret. Tjänsten ska lanseras den 1 maj 2021 när lagen om nationella läkemedelslistan träder i kraft.

Om Vitalis
Vitalis är en konferens om e-hälsa och framtidens vård och omsorg och lockar tusentals deltagare från regioner, kommuner, myndigheter, företag och akademi.

Vitalis arrangeras av Svenska Mässan i Göteborg. I år genomförs programmet digitalt, en del är direktsänt och annat är förinspelat på grund av det rådande läget med coronaviruset och covid-19.

Till Vitalis webbplats

Ur programmet:

E-hälsostöd till kommunerna

Föreläsare: Agneta Aldor, utredare, Åsa Zetterström Klintsjö, utredare, E‑hälsomyndigheten

Tisdag den 25 augusti, kl. 13.15.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stödja digital verksamhetsutveckling från nationell nivå

Föreläsare: Agneta Aldor, utredare, E‑hälsomyndigheten

Tisdag den 25 augusti, kl. 13.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så samverkar EU för säkert utbyte av vårddata över landsgränser

Föreläsare: Michel Silvestri, enhetschef, Manne Andersson, arkitekt, E‑hälsomyndigheten, samt Gunnar Nordin medicinsk rådgivare och Rebecca Ceder, medicinsk informatiker/NPU-samordnare, Equalis AB

Tisdag den 25 augusti, kl. 14.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

How do Sweden's citizens look upon digital healthcare services?

Föreläsare: Michel Silvestri, enhetschef och Carl Jarnling, enhetschef, E‑hälsomyndigheten

Tisdag den 25 augusti, kl. 15.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur arbetar E‑hälsomyndigheten och Läkemedelsverket med att göra förskrivning med substansnamn möjligt i Nationella läkemedelslistan?

Föreläsare: Annika Forsén, expert/senior rådgivare, Pia Venäläinen, projektledare, E‑hälsomyndigheten, Johan Aulin, verksamhetsarkitekt, Läkemedelsverket.

Onsdag den 26 augusti, kl. 8.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensamt ramverk för grunddata – en förutsättning för effektivare och säkrare vård och omsorg

Föreläsare: Rodabe Alavi, utredare, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 8.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur kan vi bättre stödja patientens läkemedelsbehandling? Vad säger patienterna?

Föreläsare: Carl Jarnling, enhetschef, E‑hälsomyndigheten och Joakim Sakaria, servicedesigner, Itch

Onsdag den 26 augusti, kl. 9.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vision e-hälsa 2025 – Hur går det för Sverige? En uppföljning av året som gick.

Föreläsare: Annemieke Ålenius, avdelningschef, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 9.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hur kan man mäta och följa upp effekter vid införandet av Nationella läkemedelslistan?

Föreläsare: Lisa Ericson, farmaceutisk utredare, E‑hälsomyndigheten och Tora Hammar, universitetslektor, Linnéuniversitetet

Onsdag den 26 augusti, kl. 10.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genomförandeplan Vision e-hälsa 2025

Föreläsare: Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Annemieke Ålenius, avdelningschef, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 10.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effektivare och säkrare informationsutbyte med nationella gemensamma specifikationer

Föreläsare: Vivéca Busck Håkans, utredare, Rodabe Alavi, utredare, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 11.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standarden Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) i Nationella läkemedelslistan – resultat och lärdomar

Föreläsare: Elisabeth Adelgren, arkitekt inom digitalisering och Emmeli Gross, arkitekt inom digitalisering, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 14.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förskrivningskollen – en del av Nationella läkemedelslistan

Föreläsare: Johan Persson, krav- och verksamhetsanalytiker, Anette Aronsson, utredare, E‑hälsomyndigheten

Onsdag den 26 augusti, kl. 14.00