Uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel bör hämtas från apotekens system

TLV, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt saknar idag uppgifter om förpackningsstorlek för licensläkemedel, vilket de behöver för att kunna utföra tillsyn, uppföljning samt prövning av licensläkemedel.

E-hälsomyndigheten har i rapporten, Uppdrag om tillgång till förpackningsstorlek för licensläkemedel, lämnat  förslag till regeringen på en lösning där E-hälsomyndigheten får tillgång till uppgifterna om förpackningsstorlek, via apoteksaktörernas expeditionssystem. Uppgifter som vi i vår tur kan ge de tre myndigheterna tillgång till.

Rapport: Uppdrag om tillgång till förpackningsstorlek för licensläkemedel