Stora synergieffekter genom samverkan inom programmet Hälsa och life science

E‑hälsa och digitaliseringen av hälso- och sjukvård är viktiga förutsättningar för att kunna nå målsättningarna med regeringens life science-strategi. Det visar en delrapport som tar upp E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram 2019–2022.