E-hälsomyndigheten förlänger dispens för SITHS-kort med tillitsnivå 2

E-hälsomyndigheten har beslutat om dispens för SITHS-kort med tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för svensk e-legitimation som förlängs till den 31 mars 2021. Tiden för att uppgradera SITHS-korten förlängs nu från 31 december 2020 till den 31 mars 2021. Det här berör de system som idag använder åtkomstlösningen Säker åtkomst.

Den förlängda dispensen gäller både för ordinarie SITHS-kort och SITHS reservkort. Beslutet ligger i linje med den motsvarande dispens som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) fattat beslut om per den 9 oktober 2020.

Anrop till E-hälsomyndigheten från tjänsterna Nationell patientöversikt, NPÖ, och Pascal använder sig idag av en annan åtkomstlösning och berörs för tillfället inte av tillitsnivån på SITHS-korten.

Kontakta servicedesk@ehalsomyndigheten.se vid frågor.