Säkrare och tryggare med samtycke och giltighetstid för apoteksfullmakter

Det är viktigt att på ett smidigt och säkert sätt kunna hjälpa sina nära och kära med apoteksärenden. Ny hantering som införs den 1 juni 2020 påverkar den fullmakt som används för att hämta ut någon annans läkemedel både på fysiska apotek och på nätet.

Fullmakt illustration möte farmaceut kund

Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten och stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter. Den som hämtar ut läkemedel åt någon annan kallas för ombud och måste samtycka till att de egna personuppgifterna sparas hos E-hälsomyndigheten.

Sedan i slutet på mars i år finns en funktion för att lämna samtycke i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Tjänsten nås via E-hälsomyndighetens webbplats eller via 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se. Man lämnar samtycke en gång per fullmakt.

– Redan nu har cirka 28 000 nya fullmakter skapats varav fler än hälften har kompletterats med samtycke från ombud, säger Carl Jarnling, chef på enheten invånartjänster på E-hälsomyndigheten.

Fullmakter gäller i max fyra år

Nytt är också att en giltighetstid för fullmakten, på som längst fyra år, införs.

– En begränsad giltighet ger fullmaktsgivaren kontroll över vem som har rätt att hämta ut förskrivna läkemedel. När fullmaktsregistret hålls uppdaterat och aktuellt minskar risken för obehöriga uttag av läkemedel, säger Carl Jarnling.

Fullmakter som redan finns i registret före förändringen och inte har samtycke från ett ombud avslutas om samtycket inte är registrerat senast den 31 januari 2021. Fullmakter som skapas den 1 juni 2020 och därefter måste få ombudets samtycke inom sju dagar för att fullmakten ska kunna användas.

Här går det att lämna fullmakt och samtycke:

• På webbplatsen Lakemedelskollen.ehalsomyndigheten.se och genom inloggning på 1177.se via länken läkemedelstjänster från och med den 24 mars 2020.

• På samtliga fysiska apotek och de e-handelsapotek som erbjuder den här typen av tjänster från och med den 1 juni 2020. En del apotek erbjuder denna tjänst redan tidigare.

Fakta:

Dataskyddsförordningen (GDPR) och nya rutiner påverkar hanteringen av fullmakter för apoteksärenden.

Det går att ge en annan person rätt att hämta ut läkemedel på ett apotek genom att ge en fullmakt. Den som ger fullmakten är fullmaktsgivare, och den som får fullmakten kallas för ombud eller fullmaktstagare.

Fullmakten kommer att vara giltig i fyra år. Därför måste fullmaktsgivaren registrera en ny fullmakt efter fyra år. För att den ska vara giltig kommer både fullmaktsgivarens och ombudets samtycke till behandling av personuppgifter att behövas. Om det redan finns en fullmakt innan förändringarna den 1 juni 2020 kan ombudet lämna sitt samtycke senast den 31 januari 2021. Om fullmaktsgivaren skapar en ny fullmakt efter den 1 juni 2020 måste ombudet ge sitt samtycke inom sju kalenderdagar.

Giltighetstiden för fullmakten räknas från det att ombudet har lämnat sitt samtycke. Om ombudet redan har lämnat samtycke när rutinerna ändras räknas giltighetstiden från den 1 juni 2020.

Sedan 2007 har det registrerats totalt cirka 2,5 miljoner fullmakter hos E-hälsomyndigheten.

Möjligheten att hämta ut läkemedel åt en annan person genom att ta med den egna och den andra personens giltiga legitimation till apoteket, finns fortsatt kvar.

Om fullmakter